Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Úrazy dětí a prevence před úrazy

Prevence úrazů obecně a zejména dětí je prioritou aktivita Sdružení českých spotřebitelů a Kabionatu pro standardizaci. No to se zaměřujeme v řadě aktivit naznačených v jednotlivých tématických sekcích "témat normalizace" (Zde), "projektů podpory" (Zde) aj. V této podsekci chceme upozorňovat na některé podpůrné dokumenty a informace, které podporují prevenci úrazů.

V březnu 2017 zveřejnil DIN výsledky retrospektivní studie o úrazech hlavy dětí v Německu a Rakousku. Jednalo se o úrazy, které se staly "doma", s nezbytnou následnozu hospitalizací. Abstrakt v angličtině je k dipsozici Zde. Studie (v němčině) je k dispozici u autorů na vyžádání (verbraucherrat@din.de).