Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

b) Normalizace hraček, herních prvků a pod. vybavení - zapojení spotřebitelů

Hračky na webu EK - Evropská komise Zde spustila nové internetové stránky, týkající se bezpečnosti hraček. Zároveň byla aktualizována příručka ke směrnici o bezpečnosti hraček (Toy Safety Directive) a Technická dokumentační příručka. Obě příručky jsou dostupné (Zde).  Zajímavé je, že jsou obě aktuálně připraveny kromě angličtiny v čínštině. Konečně se evropský spotřebitel dočká bezpečných hraček z Asie.

Z aktivit 2016 - ANEC zpracoval připomínky k účinnosti směrnice - comments on evaluation report of the Toy Safety Directive, spolupráce na připomínkách - Zde. Připomínky k chemickým limitům ve směrnici jsou vystaveny na stránce Zde, konkrétní text Zde.

Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet jsou aktivní ve vztahu k herním prvkům na hřištích a k jejich provozu, s důrazem na používání evropských norem. K tomu více www.overenehriste.cz/ (publikace, semináře, značka kvality). 

Proto SČS a Kabinet podporují tvorbu nových norem pro hřiště a sportoviště.

Nové normy pro domácí bazény - Spotřebitelé vítají přijetí tří nových norem pro domácí bazény. Tyto upravují jak obecné, tak specifické požadavky na nadzemní i podzemní bazény. Na jejich přípravě participovali spotřebitelé prostřednictvím ANEC. Odpovědný technický výbor – CEN/TC 402 vypracovává další normy pro domácí bazény, které ošetří požadavky na metody pro systém filtrování, cirkulační systém a zacházení s vodním systémem. ANEC podpoří přijetí těchto norem, aby prošly formálním hlasováním na národních úrovních.