Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

d) Obuv, oděvy, textil.výrobky

Dětská obuv - Konečně! Evropská komise zařadila téma bezpečné (zdravotně nezávadné) dětské obuvi na agendu normalizace v rámci směrnice o obecné bezpečnosti výrobků.  Je tak završena mnohaletá etapa prosazování tohoto kroku, na národní i evropské úrovni. Nyní budou formulována zadání na konkrétní požadavky do mandátu EK pro CEN. Teprve tato etapa ukáže, zda dosavadní úsilí přinese výsledky v podobě široké škály bezpečnostních požadavků pro dětskou obuv včetně konstrukčních. Zástupce SČS/Kabinetu se bude na tvorbě bezpečnostních pravidel podílet (za ČR i za ANEC).

A aktuální situace (2016)?: EK vývoj mandátu bez vysvětlení pozastavila. SČS k tomu připravilo pro ANEC dopis pro EK (Zde). Podobný dopis potom adresovala EK také Česká obuvnická a kožedělná asociace (Zde).

Sdružení českých spotřebitelů se soustřeďuje alespoň na propagaci dobrovolné certifikace nezávadné dětské obuvi formou značky kvality. K tomu publikace Zde, resp. Zde.

.

Ze starších informací ...

Spotřebitelé nespokojeni s novou normou na dětské oděvy - Ve formě technické zprávy byl v prosinci 2014 publikován nový normalizační dokument CEN - CEN/TR 16792:2014 - „ Bezpečnost dětského oblečení – Doporučení pro design a výrobu oblečení pro děti“. Z pohledu spotřebitele, reprezentovaného ANEC, však norma selhala v informování o rizicích dětských kapucí, přestože ANEC vznesl několik požadavků v procesu tvorby normy. Kapuce mohou představovat riziko zardoušení (takové nehody se staly ve Švédsku, Dánsku a Irsku). Technická zpráva obsahuje sice pár doporučení pro správné používání, ale bohužel neobsahuje nutné požadavky.

ČSN EN 14682 Bezpečnost dětského oblečení - Šňůry a šňůry na stažení u dětského oblečení - Specifikace (vydána v srpnu 2015).