Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

32 d) Konference OBUV 2014

V rámci realizace projektu podpořeného z Fondu partnerství švýcarsko-české spolupráce (2013-2014) byla organizována národní konference na téma dětské obuvi, při příležitosti výročí založení Baťových podniků ve Zlíně před 120 lety. Upoutávací plakát akce je Zde. Konala se 29. května 2014. Program akce je k dispozici Zde. Akce se zúčastnilo přes 80 zájemců z různých skupin (výroba, obchod, lékařská obec, spotřebitelé, atd.). Tisková informace se závěry k akci je k dispozici Zde, výtah z monitoringu tisku nabízíme Zde

Sborník ze sympozia je k dispozici Zde. Prezentace předsedy SČS L. Dupala se zaměřila na problematiku (dosud neexistující) evropské normalizace požadavků na dětskou obuv. Je k dispozici Zde. Zástupce projektového partnera Florence Betchard ze Švýcarska informovala o projektu této spolupráce a zmínila zkušenosti své spotřebitelské organizace s problematikou bezpečnosti dětské obuvi - viz Zde. Ze škály všech prezentací zmíníme ještě výstup Dr. Mayerové z ČOKA, která představila výsledky studie o dopadech dětské obuvi na zdravotní stav dětské populace (z technických důvodů ho není možno na stránky umístit).

K tématu byl zpracován v rámci projektu rovněž dokument o správné praxi, který dáváme k dispozici Zde.