Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

a) Eko design

Téma normalizace požadavků na výrobky při procesech návrhu a vývoje spolu s environmentálními aspekty a s cílem snížit nepříznivé dopady na životní prostředí je jedním ze zásadních úkolů pro všechny oblasti, a to  nejen  elektrotechniky.  

Ekologická konstrukce řady výrobků je vazbě vazbu na spotřebu energií regulována: Řada výrobků tak musí být označena energetickým štítkem. Principiálně se jedná zejména o elektrospotřebiče, ale nejenom (pneumatiky, budovy).

Aktuální forma eko značení dle evropské legislativy:·          

Na nových evropských energetických štítcích od roku 2010 se především uvádí energetická třída. Stupnice je dána typem spotřebiče od A+++ až G. Energetická třída spotřebiče A+++ označuje nejúspornější spotřebič, G nejméně úsporný. Stupnice se liší podle druhu spotřebiče, např. pro chladničky je to A+++ až D, pro televizory A+ až F.

Změna značení produktů - Evropská komise publikovala 15. června 2015 návrh k revizi energetického značení produktů, kterým má dojít ke zrušení značení A plus (A+, A++, A+++) tříd a znovu - zavedení  jednoduchého schématu značení A až G. O tuto změnu značení spotřebitelé prostřednictvím ANEC dlouhodobě usilují. Proto vítáme tuto inciativu, proces si ovšem vyžádá delší dobu na zavedení. Bližší podrobnosti ke značení i další klíčové požadavky najdete Zde. ANEC k této věci též vydal tiskovou zprávou k dispozici - Zde.

MarketWatch·          

Pro informaci a k případnému využití jsem z ANEC obdržela Příručku pro nevládní organizace a spotřebitele o energetických štítcích a požadavcích na ekodesign výrobků pro domácnost. Tato příručka je úvodem do nařízení EU o energetických štítcích a ekodesign výrobků, a jak soulad s těmito požadavky je možné snadno kontrolovat. Příručka byla vypracována podle financovaného EU projektu MarketWatch, ve kterém ANEC se také aktivně účastní.

MarketWatch je celoevropská kampaň, která pomáhá identifikovat a upozornit na nevyhovující výrobky, nedostatek erudovaných prodejců a snaží se o dohled na evropské cíle v oblasti úspor energie.

Příručka je i v českém jazyce na webové adrese Zde.

 

V únoru 2015 vstoupila v platnost nová kritéria pro měření pro mikrovlnné trouby, varné desky či digestoře (Zde). Očekává se, že zlepšením energetické účinnosti výrobků ušetří uživatel za cenu energií. 

CEN-CENELEC březnu 2016 zpřístupnil sérii video rozhovorů, kterými připomíná úlohu norem ve vztahu k životnímu prostředí. V rozhovorech vystupují zástupci průmyslu a zákonodárci, kteří hovoří o výhodách řešení problémů v oblasti životního prostředí v evropských normách a sdílí své zkušenosti. Přehled videí naleznete ZDE.

Spotřebitelům doporučujeme, aby si všímali energetického štítku na výrobcích, což jim pomůže vybrat ten nejvhodnější produkt.

Přikládáme prezentaci, kterou k vývoji v normalizaci této komodity připravil ANEC - Zde