Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

a) Potraviny obecně, zapojení spotřebitelů do normalizace

Potraviny jsou v EU přísně regulovány. Přesto v některých oblastech potravinové a lékové výroby na evropskou normalizaci zůstává prostor. Na některé příklady zapojení do normalizačních procesů zde příležitostně upozorníme.

V legislativní rovině Sdružení českých spotřebitelů (SČS) komentovalo účinnost posledních novel i novou novelu (účinná od července 2016) zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách. Další vývoj ohledně tohoto zákona se očekává v průběhu roku 2018, budeme se aktivně zapojovat.

Poslední novely přinesly řadu zásadních změn, které bylypředmětem expertní analýzy - viz Zde. Po roce účinnosti novely SČS vydalo na konci roku 2015 a v polovině roku 2016 k věci tiskové zprávy, vždy včetně situační analýzy, jak je norma účinná - k tomu viz Zde.