Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Nápoje

Na počátku roku 2016 byl finalizován návrh vyhlášky MZe na nápoje, včetně nealkonápojů, piva, vína, či medoviny ad. SČS se zejména podílelo na vývoji části o medovině. Pro většinu nápojů jsou definovány nové druhy a skupiny, změn dosahuje zejména názvosloví pro pivo, ale i medovinu a další.