Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Voda

Hodnocení směrnice, týkající se pitné vody - Konzultanti, kteří provádějí hodnocení směrnice 98/83/EC zorganizovali setkání, aby diskutovali o své práci a sdíleli výsledky veřejné diskuze o kvalitě vody v EU, která byla zahájena v létě 2014 – více Zde. Zpráva rekapituluje názory zúčastněných stran a její výsledky Zde se stanou důležitým podkladem pro následnou revizi směrnice. Spotřebitelé oceňují, že většina názorů a závěrů je shodně sdílena všemi zúčastněnými strany, tedy včetně zástupců průmyslových odvětví. Zpráva poukazuje mimo jiné na větší potřebu transparentnosti monitorovacích zpráv týkajících se kvality vody. Cílem je posílení harmonizovaného přístupu napříč členskými státy s ohledem na látky a materiály, které přijdou do kontaktu s pitnou vodou. 

Dalším tématem, kterým se v r. 2015 SČS zabývalo, je problematika zařízení na domácí úpravu pitné vody. K tomu více v naší tiskové zprávě Zde. I zde je cílem harmonizovaný přístup v EU a zamezení klamání spotřebitele.