Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Antibiotika

Zneužívání antibiotik - Rezistence vůči antibiotikům představuje globální krizi v oblasti veřejného zdraví,  ke kterému dochází mimo jiné také v zemědělství. V této oblasti dochází k jejich značnému nadužívání a předpokládá se, že tento trend bude pokračovat a šířit se ve všech regionech světa.

Každý rok probíhá celosvětová kampaň v oblasti zájmů spotřebitelů, která se zamění na tuto problematiku – bližší informace k ní – Zde.