Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

a) Textil a obuv - zapojení spotřebitelů do normalizace 

Tato oblast zajímá spotřebitele zejména po stránce kvality, funkčnosti a životnosti výrobku. Zejména v těchto směrech experti Sdružení českých spotřebitelů a Kabinetu pro standardizaci zaměřují své úsilí na analýzu dokumentů vztahujících se k tomuto tématu a na přípravu stanovisek či podnětů k ovlivnění technických předpisů a norem. 

Specifická normalizace a regulace v tomto sektoru je ale minimální; orientuje se případně na označování materiálu a zacházení. K tomu na těchto stránkách příležitostně uvedeme více informací.

Z nových norem: ČSN ISO 6938 Textilie - Přírodní vlákna - Druhové názvy a definice (vydána v červenci 2015) . 

Regulace a normalizace se zejména vztahují v tomto sektoru na výrobky určené pro děti, čemuž je věnována speciální adresa těchto stránek Zde.