Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

b Nábytek

Studie DIN, týkající se nábytku·          

Spotřebitelé někdy vnímají problém s nábytkem, který je nutí podat stížnost brzy po nákupu. Stížnosti, které nevyřeší prodejci, můžou eskalovat až k soudu. Studie DIN (resp. DIN Consumer Council) uvádí, náprava takých to situací je značně negativně ovlivněna nedostatkem národních nebo evropských norem, schopných objasnit problematiku spojenou s příčinami stížností. Prodejci i výrobci deklarují často příčinu problému – jako "specifické vlastnosti produktů".

Bylo vyšetřeno asi 500 soudních případů, které se týkaly nábytku z posledních tří let, což vedlo k podrobné analýze asi 230 soudních případů, které jsou reprezentativní, pokud jde o skupinu výrobků (např. kuchyňský nábytek, čalouněný nábytek), cenové rozpětí (nízké, střední, vysoké).  

Zhruba dvě třetiny stížností se vztahovalo k nábytku se střední cenovou kategorií. Několik stížností se vztahovalo k lůžkám a všechny byly oprávněné.

Studie odhalila, že u 12% případů vznikla potřeba vytvořit nové standardy. U 13% případů je potřebné sdělit více smysluplných informací pro spotřebitele tím, že budou vytvořeny letáky o výrobcích s ohledem na umístění nábytku, čištění povrchů nábytku a specifických vlastností výrobků a tkanin, zejména čalouněného nábytku. V důsledku toho byly definovány návrhy na změnu norem a zahájení nových norem.