Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

40 Služby - zapojení spotřebitelů do normalizace - I

Obecná bezpečnost služeb, ale i jejich kvalita, je dosud velmi málo regulovanou a normalizovanou oblastí. Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci se ale v této oblasti silně angažují se snahou přivést sem pozornost státních a veřejných orgánů. Jedná se o velmi širokou oblast, kterou lze pojímat z různých pohledů. 

V našem systému a na tomto webu jsou proto služby rozděleny do dvou skupin (I a II). V této sekci (I) naleznete informace k obecné bezpečnosti, hřištím, turistickým či finančním službám, v sekci II Zde pak např. veřejné služby, dopravní služby či ITC.

Specifické informace jsou v jednotlivých podsekcích stránek pro služby.

Na stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pod odkazem technicke-normy-pro-sluzby naleznete v přehledné tabulce seznam ČSN pro služby. Tabulka je dvakrát ročně aktualizována.  Naleznete v ní i link na příslušnou sekci webových stránek CEN a ISO, kde lze najít všechny související informace. Návštěvník této části webu ÚNMZ snadno najde nejen komplexní informace o vydaných normách týkajících se služeb a rozpracovaných úkolech, ale také užitečné informace o používání těchto norem v praxi apod.

Zajímavá prezentace k tématu normalizace pro služby byla učiněna při příležitosti Dne světové standardizace v r. 2014 - Zde.

Poslední aktualizace podsekcí této sekce byla provedena v červnu až srpnu 2016.