Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

42 Bezpečnost dětských hřišť a sportovišť 

Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci vnímají dětská hřiště a sportoviště jako významný zdroj problémů s ohledem na bezpečnost či právě nebezpečnost provozu těchto zařízení. Tématu se komplexně věnujeme na speciálních stránkách www.overenehriste.cz. Pokud se téma vztahuje vysloveně k herním prvkům pro hřiště, či sportovním prvkům  pro sportoviště atp., pak informace zařazujeme do témat regulace výrobků - Zde.

Zde chceme pouze vyzdvihnout některé specifické úkoly a iniciativy k podpoře norem v souvislosti celkového provozu hřišť a sportovišť, tedy ve vztahu k poskytování služby.