Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Turistické služby

Také turistické služby jsou předmětem zájmů regulátorů i normotvůrců. Informace členíme dle typu služby do jednotlivých podsekcí.

Bezpečnost služeb v oblasti cestovního ruchu - Evropská komise zveřejnila v r. 2015 souhrnnou zprávu – Zde s názory a příspěvky zúčastněných stran k dokumentu týkajícímu se bezpečnosti turistických zařízení. Ta zahrnuje rovněž příspěvky spotřebitelů a ANEC ohledně očekávání spotřebitelů pro minimální úroveň bezpečných služeb v celé Evropě, se zaměřením na potřeby zranitelných spotřebitelů.

 

Nové ČSN důležité pro spotřebitele: 

  • ČSN ISO 14785 Turistické informační kanceláře - Informační a recepční služby pro turisty - Požadavky (vydáno v květnu 2015).