Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

b) Ubytovací služby

Regulace turistických ubytovacích služeb je na evropské úrovni minimální. O to větší prostor se vytváří pro dobrovolné, ale motivované používání technických norem.

Bezpečnost ubytování pro turisty - žádný pozitivní trend·          

ANEC vyjadřuje za spotřebitele již po několik let znepokojení ohledně bezpečností hromadných ubytovacích služeb v EU. Litoval proto i závěru Evropské Komise, která v roce 2015 neshledala důvody pro posouzení iniciativ na ochranu spotřebitele na evropské úrovni v oblasti ubytování. ANEC předal na začátku letošního roku své znepokojení v této oblasti evropské komisařce pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elżbietě Bieńkowské – ZDE a komisařce pro spravedlnost Věře Jourové - ZDE.  

Bohužel, Evropská komise zůstává pevná ve svém přesvědčení, že schopnost členských států zavést potřebná ustanovení na národní nebo místní úrovni je dostatečná, i když podporuje potřebu lepšího sběru dat. Spotřebitelé ale odkazují na zprávy Evropského parlamentu - ZDE, týkající se nových výzev a konceptů pro podporu rozvoje cestovního ruchu v Evropě a potřebu jeho jasné vize; a to nejen v oblasti zlepšení sběru dat o nehodách, ale i pro minimální bezpečnostní normy, zejména v napomáhání ochrany spotřebitele před otravou při požáru nebo oxidem uhelnatým. ANEC proto bude pokračovat ve spolupráci s Parlamentem.

.

Odkazujeme ještě na vývoj z roku 2014, kdy probíhal důležitý proces veřejného vyjádření k další normalizaci v ubytovacích službách. Přikládáme připomínky SČS - Zde. Následně Evropská komise zveřejnila souhrnnou zprávu – Zde s názory a příspěvky zúčastněných stran k dokumentu týkajícímu se bezpečnosti turistických zařízení. Ta zahrnuje rovněž příspěvky spotřebitelů a ANEC ohledně očekávání spotřebitelů pro minimální úroveň bezpečných služeb v celé Evropě, se zaměřením na potřeby zranitelných spotřebitelů.