Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

44 Finanční služby

Finanční služby se více a více stávají předmětem regulace, ale velký prostor zůstane v blízké budoucnosti i pro normalizaci - svědčí o tom více signálů a záměrů EK.

Odkazujeme na naši speciální doménu, kterou jsem otevírali v roce 2014 - infoprofinance.cz. Při přípravě a udržování obsahu této domény jsme používali i využíváme též informace řešené v rámci zapojení spotřebitelů do normalizace, včetně "švýcarského projektu".

Odkazujeme rovněž na zajímavou informaci o působení  ESMA a její publikace pro drobné investory - Zde. Souhrn příkladů výstupů a zapojení do normalizace za rok 2015 - 16 přikládáme Zde