Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

51 Normalizace veřejných služeb

Veřejné služby zahrnují širokou škálu služeb, se kterými přichází občan do styku prakticky denně. Dříve je často zajišťoval a poskytoval přímo stát, ale dnes jsou většinou delegovány na soukromé, či polosoukromé subjekty.

Tyto služby zahrnují např. dodávky energií a vody, poštovní služby, veřejnou dopravu a další.

Je dlouhodobou snahou regulačních orgánů na evropské i národní úrovni vytvářet určité standardy, které zajistí, že takovéto služby budou splňovat očekávání  jejich uživatelů - spotřebitelů. Je proto i zájmem spotřebitelů se do normalizačních procesů v uvedených oblastech služeb zapojovat.