Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

52 Sociální a zdravotní služby, zapojení spotřebitelů do normalizace

Téma normalizace sociálních služeb je v EU velmi citlivé. Národní orgány některých členských států EU – včetně ČR – se normalizaci této oblasti brání (podobně jako normalizaci zdravotních služeb). Důvody ovšem mohou být různé. Zatímco některé země se mohou obávat snižování dosavadní kvality „zprůměrováním“ úrovně služeb v konsensuálním normativním dokumentu, jiné se mohou obávat, že normovanou úroveň nejsou schopny běžně zajišťovat. Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci jsou obecného názoru, že je pro spotřebitele velmi užitečné, aby na evropské úrovni existovaly standardy, které možní srovnání úrovní služeb a zajištění základní úrovně na národní úrovni. Proto SČS a Kabinet vítají dokumenty ANEC, které podrobily analýze. Zde připojujeme stanovisko ANEC k věci: Zde.