Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

54 Inteligentní prostředí ve prospěch spotřebitelů (chytré měřiče energií, chytré obce)

Předmětem normalizačních záměrů blízké budoucnosti je vytváření „inteligentního prostředí“. Téma zahrnuje tzv. chytré měřiče energií a inteligentní obce/komunita (smart meters, smart community).

Měřiče umožňují vysokou úroveň kontroly a regulace spotřeby. Otázky řešené ve vztahu k inteligentním obcím se týkají mnoha aspektů života v obci, např. správa věcí veřejných, posílení a zapojení občanů; zdraví a péče v komunitě; žijeme společně, nezávislost a vzájemnost; ad.

K řešení normalizačních záměrů byla v Bruselu ustavena pracovní skupina se zástupci normalizačních organizací a zástupců zúčastněných stran. Ze zasedání této PS byla sepsána zpráva (2014) , jejíž krátký výtah Zde přinášíme. 

V roce 2016

Nezaznamenáváme žádný zásadní pokrok v sektoru. ANEC vystoupil v dubnu na workshopu Evropské komise na téma úspěšné realizace inteligentních domů a budov. Zainteresované strany z průmyslu, regulačních orgánů a nevládních organizací se sešly, aby sdílely zkušenosti a případné příležitosti ohledně inteligentních domů a budov.

Expert z ANEC přispěl dvěma příklady spotřebitelských zkušeností s inteligentním ovládáním spotřebičů a energetických zařízení. Zdůraznil obavy, které má ANEC se softwarově řízenými zařízeními, pokud jde o soukromí a komplikovanost norem. Podle jeho názoru, normalizace inteligentních přístrojů by měla zajistit, že jsou bezpečné, interoperabilní, přístupné a snadno použitelné. Informace k workshopu jsou přístupné - ZDE.

V roce 2015

Chystá se mandát na normu na inteligentní dopravní systémy - V dubnu spotřebitelé komentovali aktualizovaný návrh žádosti na normu na podporu zavádění inteligentních dopravních systémů v městských oblastech. Cílem žádosti pro evropské normalizační organizace je vytvoření uceleného souboru norem, příruček a pokynů. Spotřebitelé prostřednictvím ANEC předložili své připomínky již v závěru loňského roku, když zdůraznili potřebu proaktivního spojení při práci na této žádosti na inteligentní dopravní systémy a mandátu M/530 o ochraně osobních údajů. Spotřebitelé také zdůraznili důležitost norem při řešení bezpečnostních požadavků, přístupnosti veřejné dopravy a poskytování informací.

Norma na zlepšení obcí a měst je u konce – co se týče přípravy - ISO / DIS 37101V našem rychle se měnícím světě jsou správně zajištěné města a obce klíčovou prioritou. Zajištění dodávek energie, vypořádání se se změnami životního prostředí a klimatu, budování a udržování infrastruktur a naplnění očekávání občanů, není snadným úkolem. tomu vhodným způsobem napomáhá, obsahuje pokyny pro zlepšení v celé řadě výše zmíněných oblastí.