Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

55 ICT služby - informační a telekomunikační technologie, pošty atd.

Produkty a služby Informačních a komunikačních technologií (ICT), jako jsou mobilní telefony či internet, hrají stále důležitější roli v každodenním životě spotřebitele. Jedná se o nakupování on-line, poslech hudby atd. atd.

E-obchod patří mezi hlavní priority strategie nové Evropské komise v souvislosti s komplexní oblastí jednotného digitálního trhu. EK chystá opatření ke zlepšení efektivity, transparentnosti cen a posílení regulačního dohledu. Některé informace k tomu zprostředkováváme na stránkách Zde. Připomínáme, že EK organizovala v r. 2015 veřejnou diskuzi – Zde, s cílem získat názory všech zúčastněných stran v důležitých otázkách a dalších možných oblastech na zlepšení. 

Nicméně, zatímco ICT mají nesporný potenciál zlepšovat blahobyt spotřebitele tím, že poskytují širší rozsah produktů a služeb, nové technologie také představují určité výzvy, pokud jde o ochranu tradičních práv spotřebitelů v oblasti on-line prostředí, jako jsou soukromá ochrana osobních údajů a přístupnost nejzranitelnějších spotřebitelů, jako jsou starší lidé. Kromě toho, evropské nařízení o normalizaci umožňuje vytvářet platformy a uskupení pro ICT, aby výsledky a výstupy mohly být lépe využity v politikách EU a ve veřejných zakázkách. S cílem zvýšit, mimo jiné, interoperabilitu informačních a komunikačních technologií pro spotřebitele.

Elektronizace služeb je fenoménem dnešní doby. Oblast podléhá různým formám regulace, která jen složitě dokáže postihovat nové trendy a technologie. Otevírá se proto prostor pro normalizační výstupy a nástroje.

Složité téma dělíme na více podsekcí.

Na tomto místě přikládáme:

Souhrnnou informaci s několika příklady o vývoji normalizace v oblasti ICT v roce 2015 - 16 - Zde.

Rozsáhlejší analýzu aktuální situace ohledně vývoje regulace a normalizace pro oblast služeb ITC - Zde. Zpráva je skutečně komplexní  a zahrnuje např. 

  • biometrická rizika a měření, 
  • inteligentní a udržitelný rozvoj měst a komunit, 
  • bezpečnost IT audio-video zařízení, ad.

 

A přikládáme další velmi zásadní a komplexní dokument, a sice Technickou zprávu ANEC pro oblast ITC. Některé informace byly použity ve výše zpřístupněné analýze. Z důvodu velkého rozsahu proto bez překladu - Zde.