Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

a) Digitální svět, e-obchod, zapojení spotřebitelů

E-obchod patří mezi hlavní priority strategie nové Evropské komise v souvislosti s komplexní oblastí jednotného digitálního trhu. EK chystá opatření ke zlepšení efektivity, transparentnosti cen a posílení regulačního dohledu. Některé informace k tomu zprostředkováváme na stránkách ZDE.  

European Multi-Stakeholder - Platform on ICT Standardization (MSP)·          

V květnu 2016 se konalo zasedání plaformy pro standardizaci ICT.  Byl na něm přijat dokument pod názvem Functioning of MSP - Tasks & Rules of Procedure, který nabízíme Zde. (Vystavit). ANEC zastupoval spotřebitele, pozice ANEC je k dispozici Zde.

Dokument o e-přístupnosti ·          

Dokument – ZDE  rovněž obsahuje příspěvek ze strany ANEC na téma "Jak můžeme standardy a právní předpisy naplnit potřeby všech spotřebitelů".

Priority Evropské komise pro služby ICT·          

Strategie jednotného digitálního trhu (DSM - více ZDE) nastiňuje plán priorit normalizace v oblasti ICT. Konzultace o normách pro jednotný digitální trh byla otevřena do konce ledna. V prosinci loňského roku spotřebitelé ve spolupráci s ANEC reagovali na tuto veřejnou diskuzi – více ZDE Zdůraznili, že digitální technologie mají velký vliv nejen na spotřebitele, ale také na podniky a business. Normy mohou pomoci naplnit potřeby spotřebitelů, zejména ty, které se týkají ochrany osobních údajů a přístupnosti služeb všem spotřebitelů, tedy i hendikepovaným. Bez důvěryhodného zajištění ochrany spotřebitelů není možné optimalizovat poptávku po digitálních produktech a službách..

Souběžně s touto aktivitou je rozvíjena platforma Evropské komise - MPS (Multi-Stakeholders Platform), která připravila návrh doporučení na budoucí priority plánu. ANEC zaslal svou reakci na návrh, nicméně, připomínky nebyly vzaty v úvahu.

Evropský akt o přístupnosti …·          

Evropská komise zpracovává návrh směrnice o požadavcích na přístupnost pro určité výrobky a služby. Přístupností se rozumí použitelnost pro všechny spotřebitele, včetně zvlášť zranitelných spotřebitelů – seniorů, osob se zdravotním postižením, apod.). K návrhu probíhají veřejné konzultace – více ZDE. V únoru předložili spotřebitelé zastoupení ANEC předběžné připomínky – více ZDE.

SČS podporuje právní základ pro přístupnost výrobků a služeb, který by se opíral o normy, s ohledem na zkušenosti v oblasti bezpečnosti výrobků. Dále zdůrazňujemel význam účinného dohledu nad trhem a volným pohybem zboží. Spotřebitelé, jakož i orgány dozoru nad trhem by měly být informovány o nedostatku přístupnosti výrobku nebo služby pro všechny skupiny spotřebitelů.  

ANEC proto doporučuje vyvinout značku s označením např. "žádný přístup" nebo "částečný přístup", která by informovala spotřebitele o omezené případně částečné dostupnosti. Tato značka by měla nahradit navrhované značení CE. Návrh bude nyní projednávat Evropský parlament a Rada.