Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

d) Poštovní služby - kvalita

I kvalita poštovních služeb je předmětem normalizace, a to např. ve vztahu k měření nekvality doručování. 

Aktuálně (2015) nebyl zaznamenán vormalizačníé vývoj v tomto sektoru služeb. 

Připomínky spotřebitelů (2014) – vzduchotěsnost boxů XL a větších nabízíme Zde.