Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

e) Radiová zařízení a služby

Pro vývoj tohoto sektoru je zásadní nová směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU.

EK  postupně uspořádá seminář k aplikaci této směrnice s cílem připravit pokyny a často kladené otázky o jeho provádění.  

EK musí také přijmout některé prováděcí / akty v přenesené pravomoci k provedení směrnice, jakož i vydat normalizační mandáty (např. na mobilní nabíječky). Mandáty jsou nyní prováděcími akty.

EK musí také připravit obecnou normalizační žádost k implementaci nové směrnice, s vědomím, že staré normy by mohly i nadále poskytovat předpoklad shody se základními požadavky, které jsou stejné. Ale pro nové požadavky, jsou zapotřebí nové normy. Jedná se tedy o rozsáhlý soubor navazujících kroků a opatření.