Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

62 Životnost výrobků

Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci si uvědomují značný problém, který přináší "nová doba". Je jím velmi omezená životnost spotřebitelských výrobků, která je nutí vyhazovat staré zboží a zakupovat nové a nové výrobky.

Odkazujeme na naše stránky Zde.