Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

EU Safety Tested - nová značka na trhu?

Evropský parlament zadal studii na "Posouzení dopadů značky bezpečnostního testování v EU“. Toto značení je navrhováno v legislativní zprávě IMCO (výbor EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů) o CPSR jako nástupce značky CE+, která byla mnoha členy Parlamentu prosazována.  Její doporučení jsou následující:

1. Je třeba se zaměřit na odhalování nebezpečných výrobků od nepoctivých obchodníků namísto investování do nové ochranné známky pro spotřebitele . 

2 . Přináší větší důslednost při testování třetí stranou. V rámci celé EU by se zvýšil právní závazek a snížila právní nejistota ohledně výsledku zkoušky. V dnešní době jsou občas výsledky testů od různých orgánů pro posuzování shody protichůdné, protože jsou založeny na odlišných kritériích nebo přístupu. To ztěžuje objektivní posuzování kvality a výsledků testů třetích stran a také je těžší učinit orgány posuzování shody odpovědnými za své výsledky. Rozdíly ve výsledcích zkoušek vedou k právní nejistotě (např. v případě otázek, které měly být objeveny během zkoušky třetí stranou, ale nebyly; nebo v případě žaloby proti podvodným obchodníkům).

3. V každém případě je nutný kompromis. Na jedné straně jsou investice do nového evropského bezpečnostního systému, kde budou hrát důležitější roli soukromé subjekty jako doplněk veřejných orgánů. Na druhé straně jsou nutné prostředky k prosazování stávajících bezpečnostních pravidel. Druhou možnost považuje většina zúčastněných za nejúčinnější. 

SČS vítá tyto závěry, neboť na základě svých analýz není podporovatelem této iniciativy. Základní informace v pořízeném překladu nabízíme Zde. Zatím se z průběhu dalšího vývoje zdá, že to byla slepá ulička...