Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Návod na zapojení spotřebitelů

Podle zahraničních pramenů byl zpracován Návod na zapojení spotřebitelů do technické normalizace: Navod-pro-zapojeni.pdf