Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

Národní podpora projektů zapojení spotřebitelů do normalizace

Ve vedlejší sekci informuje o zdrojích, resp. projektech se zahraniční podporou zapojení českých spotřebitelů do standardizace. Pro udržitelnost našeho modelu jsou ale prioritní české zdroje, byť dosud zdaleka nedosahují potřebného rozsahu.

Výstupy řešených úkolů, projektů apod. jsou zveřejňovány na patřičných místech (publikace např. Zde, národní konference o zranitelném spotřebiteli - Zde, atp.). 

Ukazuje se ale, že je vhodné provést stručnou sumarizaci realizovaných projektů na jednom místě, což nabízíme v této sekci. Informace jsou provedeny výčtem základních informací k zadání/výstupům úkolů a projektů v jednotlivých letech (od. r. 2014). Objednatelem řešení úkolů byl zejména Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, a dále Rada kvality ČR ad.

 

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ