Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

Kontaktní údaje

Kabinet pro standardizaci, o. p. s.

zapsaný v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze v odd. O, vložce č. 696 ke dni 24. 11. 2009 (změna sídla ze dne 14. března 2014);

  • DIČ: CZ28984072, IČ: 28984072 
  • Sídlo: Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 - Strašnice
  • tel.: +420 261263574
  • cell (Libor Dupal): +420 602561856
  • cell (Martina Byrtusová): +420 720756326
  • e-mail:normy@regio.cz
  • www.top-normy.cz
  • ID datové schránky: zbsbubb
  • Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 2091893359/0800

.

Kabinet pro standardizaci, o. p. s. (KaStan) je nezávislou obecně prospěšnou společností založenou Sdružením českých spotřebitelů. Cílem je zvyšování bezpečnosti a kvality výrobků a služeb vytvářením a podporou funkce nástrojů zajišťujících účinné zapojení spotřebitelů do standardizačních procesů (technická normalizace, certifikace a posuzování shody, akreditace, dozor nad trhem), včetně uplatňování technických předpisů a norem ve prospěch spotřebitelů a korektního trhu.

Zakladatelem Kabinetu je Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (Kontakty).

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ