Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

Dozor nad trhem

Dozor nad trhem je zásadní nástroj, který napomáhá funkci vnitřního trhu v EU. Zajišťuje uplatňování a vymáhání práva, které se týká bezpečnosti výrobků popř. služeb, a dalších požadavků týkajících se obecného zájmu. Funkční dozor nad trhem je zásadní z hlediska ochrany spotřebitele, ale je také nezbytný pro vytváření stejných podmínek podnikání a konkurence ve vztahu k uvádění výrobků či služeb na trh.

Funkční dozor zapojení spotřebitelů nejen předpokládá, ale je pro něj přímo nezbytné.

Funkci dozoru se proto průběžně věnujeme. Aktuálně (konec r. 2014) jsme v rámci dotovaného projektu zpracovali analýzu výsledků společných akcí dozoru nad trhem v EU za rok 2014. Podklad je k dispozici Zde.

 

 

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ