Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

Koncepce nového přístupu

Národní technické předpisy podléhají ustanovením Smlouvy o Evropské unii, jež zakazují kvantitativní omezení nebo opatření s ekvivalentním účinkem. Precedenční právo Evropského soudního dvora, poskytuje klíčové prvky pro vzájemné uznávání. Informace vyplývající z tohoto práva jsou uvedeny zde .

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ