Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY

Fakta,předpokládaná ve shodách s národní normou, možné stažení předpokladu shody a postup jejího posuzování je rozebrán v následujících odkazech.

Předpoklad shody

Stažení předpokladu shody

Postupy posuzování

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ