Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

SOULAD SE SMĚRNICEMI

Pro základní požadavky souladu směrnic následujte tento odkaz zde.

Normalizační přístup je blíže specifikován v tomto odkazu .

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ