Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Důležité upozornění:

Dne 10. 10. 2023 proběhl v sídle Kabinetu pro standardizaci ve Strašnicích kulatý stůl na téma Udržitelnost. Záznam je uložen na YouTube na prokliku Zde. Technické možnosti nedávají možnost v záznamu shlédnou prezentace, které měli přednášející připravené. Prezentace jsou pro Vás vystavené spolu s dalšími informacemi projektu na této stráncehttps://www.top-normy.cz/temata-normalizace/10-chovani-trhu-i/15-udrzitelna-spolecnost/udrzitelnost-2023.php. Děkujeme za pochopení.

Normy a zájmy spotřebitelů

Při výběru služby či výrobku máme my spotřebitelé různá hlediska a požadavky. Obvykle ale vyžadujeme, aby předmět našeho zájmu z hlediska bezpečnosti, kvality, funkce, trvanlivosti či použití obecně naplnil naše „realistická“ (co to je, že?) očekávání.  

Aby se taková očekávání konkretizovala, jsou zahrnuta do technických norem. Někdy více, jindy i méně. Aby to bylo spíš více, je důležité, aby se do procesu tvorby norem spotřebitelé zapojovali a své zájmy v procesu normalizace prosazovali a obhajovali. A nejenom při vlastní tvorbě norem. Normy jsou totiž obecně nezávaznými pravidly a „směrnicemi“, a je proto třeba jejich používání na trhu co nejvíce prosazovat - právě v zájmu spotřebitelů, ale i korektně fungujícího trhu obecně.

Tvorba norem je tedy velmi vážná a odpovědná činnost.

Ve smyslu grafického záhlaví našich stránek ji ale můžeme vnímat, aniž bychom jakkoliv snižovali její význam, jako hru. V procesu, kterého se účastní řada zainteresovaných stran, je třeba zápalu, vytrvalosti a odhodlání, smyslu pro fairplay a respektu k druhým.  A trpělivosti začít znovu příště, když pro tentokrát to "nevyšlo" zcela dle našich představ.

O to se naše organizace - Kabinet pro standardizaci a Sdružení českých spotřebitelů - snaží.

Doporučujeme pozornosti

Odkazujeme na náš starší projekt vzdělávání školní mládeže o technických normách; shlédněte úspěšné animované klipy - Zde.

Ke konzultaci témat související s technickým normami se na nás můžete obrátit prostřednictvím těchto stránek v sekci Dotazy a podněty Zde.

Připomínáme naše publikace k podpoře používání technických norem s přímým vstupem k textům Zde. Kabinet zajišťoval pro ÚNMZ, později pro ČAS překlady norem či jiných normativních dokumentů. Souhrnné informace k tomu připravujeme na adrese Zde.

Proč účast spotřebitelů?

Je důležité, aby se tzv. "slabší" strany (rozumí se slabší ekonomicky a následně i svým vlivem; tj. například a zejména malé a střední podniky a spotřebitelé) zapojovaly do standardizačních procesů. Jen tak lze zajistit vyváženost technických norem a dalších standardizačních nástrojů a také technických předpisů. Z hlediska spotřebitelů zdůrazněme aspekty bezpečnosti, zdraví, kvality, trvanlivosti, popř. ekologické stránky.

Důležitá ale je i podpora co nejširšího používání technických norem účastníky trhu. Vede k posilování transparentnosti a kultivace trhu a podnikání. Součástí toho je proto i edukace účastníků trhu o úloze norem pro jednotlivé cílové skupiny. 

Jak to zaplatit?   

Z hlediska spotřebitelské organizace zajistit pravidelnou, průběžnou trvalou formu zapojování se do standardizačních procesů je velmi náročné po technické (odborné) a tedy i po finanční stránce. Z tohoto důvodu se SČS rozhodlo již před lety řešit situaci vyvinutím nového modelu na zapojení spotřebitelů do standardizace. Start zajistily zahraniční fondy -  zejména vlády norská a švýcarská (více na těchto stránkách Zde). O realizovaných "národních" projektech informujeme Zde (zdůrazňujeme, že se nejednalo o dotace!). Když pomůžete, budeme rádi (kontaktujte nás - info(@)top-normy.cz).

Poslední úprava stránek : 15. 3. 2024 09:42