Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Kabinet pro standardizaci

Sdružení českých spotřebitelů považuje standardizaci za svoji dlouholetou prioritu. Standardizací zde rozumíme nejen tvorbu norem, tedy technickou normalizaci, ale komplex dalších příbuzných a souvisejících oborů: posuzování shody, akreditace, metrologie, dozor nad trhem, ale také technické předpisy a bezpečnost výrobků a služeb obecně. Za účelem profesionalizace činností spojených se zapojením spotřebitelů do standardizace byla v r. 2009 založena obecně prospěšná společnost - Kabinet pro standardizaci.

Kabinet plní obecně prospěšné činnosti a poskytuje obecně prospěšné služby s mandátem, který zahrnuje

  • ovlivňování standardizační práce z hlediska důležitosti pro zájmy českých spotřebitelů na národní, evropské a globální úrovni,
  • komunikaci s národními i regionálními úřady a institucemi a se zástupci podnikatelské sféry, zejména z oblasti malého a středního podnikání a s dalšími s cílem podporovat rozvoj čistého podnikatelského prostředí ohleduplného vůči zájmům spotřebitelů,
  • působit v oblasti vzdělávání, osvěty, vydavatelsko-nakladatelských činností a poradenství ve vztahu k jednotlivým oblastem standardizace.