Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Projekty 2020

ČAS

Poprvé v historii existence Kabinetu pro standardizaci nepodpořil národní normalizační orgán naši společnost žádnou zakázkou na podporu zapojení spotřebitelů do standardizace. 

Rada kvality ČR (Národní politika kvality)

Prostřednictví Odborné sekce pro infrastrukturu kvality získal Kabinet pro standardizaci zakázku na zpracování studie a tištěné publikace Desatero pro bezpečné hřiště.. Podrobnosti k projektu uvádíme Zde.

MPO

Rok 2020 byl poznamenán těžkou situací z důvodu opatření zavedených kvůli pandemii. Nebylo možno proto čerpat prostředky na cestovné (ANEC) schválené v rámci dotačního programu MPO. Alespoň v malé míře byla uchována částka na přípravu zahraniční spolupráce v oblasti normalizace.