Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Další dokumenty k dozoru nad trhem

K dispozici je poměrně obsažný dokument vydaný (2010) v Evropském parlamentu k tématu vztahu obecné bezpečnosti výrobků a dozoru nad trhem. Na překlad se nám nepodařilo zajistit prostředky - je tedy je k dispozici v anglickém jazyku Zde.