Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

LEGISLATIVNÍ ZÁKLAD PRO DOZOR NAD TRHEM V EU

Legislativní rámec EU pro bezpečnost nepotravinářských výrobků určených pro spotřebitele je stanoven Směrnicí o obecné bezpečnosti výrobků (dále jen „GPSD“) a nově také nařízení 765/2008 . GPSD stanoví obecné požadavky na bezpečnost, což zavazuje výrobce umisťovat na trh pouze bezpečné výrobky.

Související soubory:

2aLEGISLATIVNÍ-ZÁKLAD-PRO-DOZOR-NAD-TRHEM-V-EU.pdf

2bLEGISLATIVNÍ-ZÁKLAD-PRO-DOZOR-NAD-TRHEM-V-EU.pdf