Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

LEGISLATIVNÍ ZÁKLAD PRO DOZOR NAD TRHEM V EU

 

Legislativní rámec EU pro bezpečnost nepotravinářských výrobků určených pro spotřebitele je stanoven Směrnicí o obecné bezpečnosti výrobků (dále jen „GPSD“) a dále nařízeními EU s požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh - Zde a Zde.

Související soubory: Zde a Zde.