Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Rapex

Systém rychlého varování pro nepotravinářské nebezpečné výrobky (RAPEX) je síť pro šíření informací o nebezpečných výrobcích zjištěných na trhu. Seznam těchto výrobků je zveřejněn každý týden na internetových stránkách Komise - Zde. Souhrnné info o RAPEX Zde .