Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Budoucnost evropské normalizace 2022

V roce 2022 je v EU završován proces novelizace regulativního rámce pro evropskou standardizaci, který naposledy proběhl před deseti lety (viz Zde). Brzy zde vystavíme konečné znění nového předpisu EU k tomu. K vývoji odkazujeme na naše stránky Zde, kde je vystavena i nejnovější verze evropské koncepce pro standardizaci (2022).