Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Společná iniciativa pro evropskou normalizaci 2016

V roce 2016, přišla Evropská komise s iniciativou, která má posílit spolupráci zainteresovaných stran v normalizaci v návaznosti na normalizační balíček z r. 2012. Společná iniciativa pro evropskou normalizaci (angl. zkratka JIES) byla zástupci mnoha zainteresovaných stran i členských států podepsána v červnu v Amsterodamu. Její podepsané znění je k dispozici Zde

Oficiální vydání JIES je k dispozici v č. j. Zde, v a. j. Zde.

ANEC při této příležitosti podpisu vydal tiskovou zprávu - k dispozici Zde. Na stránkách EK je vystaveno informativní video s rozhovory k tomu, co to JIS je - Zde.

JIES vytyčuje kroky k naplňování vize k modernizaci evropského systému normalizace vytyčeného v existujících dokumentech ve vztahu k evropské normalizaci a dotváření jednotného trhu. Na konkrétních krocích a opatřeních se pracuje průběžně - návrh Zde.

Snahou Kabinetu pro standardizaci ve spolupráci s partnery, zejména se Sdružením českých spotřebitelů, bylo co nejvíce i na národní úrovni iniciovat a podporovat naplňování této iniciativy, zejména ve vztahu k posilování zapojování spotřebitelů do standardizace. Dělo se tak prostřednictvím opatření k naplňování Koncepce pro zapojení českých spotřebitelů do technické normalizace (Zde), realizací různých podporovaných projektů (Zde) aj.