Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Akreditace

Akreditace je důležitý aspekt funkčnosti systému posuzování shody na vnitřním trhu. Tématu budeme v budoucnu věnovat systematičtější pozornost, na kterou nám nyní ovšem chybí kapacita. Více informací viz www.cai.cz.

Jednou z důležitých souvislostí je přeshraniřní akreditaci. K tématu jsme zpracovali následující informaci - Zde (vloženo prosinec 2010).

Nový legislativní rámec "teoreticky" umožňuje autorizaci orgánu pro posuzování shody bez využítí akreditačního postupu. Jedná se však o zcela výjimečné případy - viz informace Zde (vloženo prosinec 2010).