Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Akreditace

Akreditace je důležitý aspekt funkčnosti systému posuzování shody na vnitřním trhu. Proto má spolupráce spotřebitelsky zaměřených společenstev a národním akreditačním orgánem velký význam.

K legislativním základům odkazujeme na požadavky na akreditaci týkající se uvádění výrobků na trh - Zde a Zde;.a  podrobně samozřejmě na stránky https://www.cai.cz/