Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

60 Kvalita, jakost - zapojení spotřebitelů

Návrh strategie kvality projednán ve vládě·          

SČS v rámci RK ČR řídí a koordinuje činnost Odborné sekce pro kvalitu v ochraně spotřebitele (viz ZDE). Na uvedeném odkaze je vystavena řada konkrétních výstupů.

V jejím rámci byla také projednávána národní strategii podpory kvality pro roky 2016 – 20 a připravována část zaměřená na spotřebitele.  

V únoru 2016 MPO návrh poslalo do mezirezortního připomínkového řízení, aby byl pak předložen k projednání ve vládě. V této fázi již SČS nemuselo kromě drobných technických úprav ve Statutu Rady kvality žádné připomínky uplatňovat.

 

Poslední aktualizace těchto stránek proběhla v červu až srpnu 2016.