Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Hledáme experty

Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci posilují zapojení spotřebitelů do standardizace; k tomu účelu reorganizují systém zastoupení a expertní spolupráce. Prioritním úkolem je „profesionalizovat“ zapojování spotřebitelů do technické normalizace. Profesionalizací zde rozumíme zejména posilování odborného působení, širší a pravidelnější zapojení do procesů technické normalizace. Vzhledem k omezeným finančním zdrojům to není snadný úkol, ale cílem rozhodně je i finanční motivace zapojených. To zdůrazňujeme úvodem, neboť součástí dosavadního způsobu spolupráce bylo de facto dobrovolnické zapojení našich expertů, zejména při zastupování v technických normalizačních komisích (TNK). Předpokládáme různé formy a stupně expertní spolupráce, s ohledem na časové kapacity spolupracovníka, jeho jazykové znalosti atd. Nabídka je formulována specificky pro seniory, nicméně oslovení má širší platnost); přikládáme Zde.