Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Normy a mládež

Proč jsou technické normy důležité pro mládež? Jak z hlediska spotřebitelů (dětí samotných, členů jejich rodin, ...), tak z hlediska jejich budoucího povolání ...

Na tomto východisku byl před časem připraven za podpory MPO výukový program pro mládež. Na realizaci jsme spolupracovali s asociací Školní informační kanál (ŠIK.cz).

Normy jsou v zásadě dobrovolné, byť existují různé nástroje, jak jejich používání podpořit a rozšířit. "Používání norem se vyplatí". To je motto našich videoklipů. Pro různé oblasti našeho života v humorné zkratce ukazují, jak pro kvalitu a bezpečnost výrobků a služeb jsou normy důležité, ba nezbytné. Pedagogové mají k dispozici metodický návod pro získání hlubších informací k výuce - pro sebe, popřípadě i pro samostatnou práci studentů.

V letech 2013 - 14 byly postupně vyhotoveny následující spoty: 

Život kolem nás Zde, Normy v pracovním prostředí - Zde,

Volný čas, sport, zábava - Zde, Bydlení - Zde, Potraviny -Zde.