Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

Mezinárodní pracovní skupina ISO COPOLCO pro zapojení do standardizace

V roce 2011 se zástupce SČS - L. Dupal stává členem mezinárodní pracovní skupiny pro zapojení spotřebitelů do standardizace. Skupina se zabývá širokou škálou témat včetně překážek zapojování, finančních zdrojů na podporu atd. Český zástupce byl do pracovní skupiny (PS) přizván na základě svých prezentací na Plenárním zasedání (PZ) ISO COPOLCO v Londýně (květen 2011) zaměřených na nové zkušenosti SČS a Kabinetu pro standardizaci; specificky byl požádán, aby se věnovat tématu překážek, které spotřebitelům brání v účasti při zapojování se do normalizace.

2017

Program k zasedání PS, které se konalo v květnu v Kuala Lumpur (viz související informace Zde) je k dispozici Zde, zápis z tohoto zasedání Zde. Zpráva o činnosti WG za uplynulé období - Zde. Program podzimního zasedání v Ženevě (28. - 29. listopadu) je Zde.

Podzimní zasedání se má konat v listopadu opět v Ženevě.

2016

Program k zasedání PS, které se konalo v červnu v Ženevě, je k dispozici Zde, zápis z tohoto zasedání Zde. Podzimní zasedání se konako v listopadu opět v Ženevě; program vystavujeme Zde, zápis Zde.

2015

První zasedání PS se konalo opět v týdnu Plenární zasedání, v Ženevě (květen). Program tohoto zasedání je k dipozici Zde, a prezentace, která zmiňuje i "český" podíl na práci skupiny - Zde.

2014

První zasedání PS se konalo v "balíčku" akcí vázaných na PZ v Itálii, v Miláně. Program zasedání je k dispozici Zde. Přikládáme zprávu o činnosti skupiny Zde, aktuální pracovní plán je Zde. Podzimní zasedání, tentokrát bez účasti českého zástupce se konalo v Ženevě, Zde je zápis. 

2013

První zasedání PS se konalo v "balíčku" akcí vázaných na PZ 2013 na Maltě, Valetta. Program zasedání je k dispozici Zde. Hlavním předmětem diskuze byl výstup podskupiny pro financování zapojení spotřebitelů do normalizace. Členem podskupiny je i ředitele Kabinetu pro standardizaci. Druhé zasedání se za naší účasti konalo v listopadu v Ženevě. Zápis z této akce je k dispozici Zde.

2012

Na Plenárním zasedání 2012 byla schválena komplexní zpráva o činnosti PS viz Zde. Český překlad je k dispozici Zde. V říjnu 2012 se za účasti ředitele Kabinetu pro standardizaci konalo zasedání PS v Berlíně; zpráva o činnosti PS byl přijatá na plenárním zasedání 2013 a je k dispozici Zde. (Poslední aktualizace květen 2013)

2011

V říjnu 2011 se konal v Ženevě blok zasedání pracovních skupin ISO COPLCO včetně PS pro zapojení. Předseda SČS se účastnil tohoto pracovního jednání. Jeho zapojení se po projednání v národní pracovní skupině pro ISO COPOLCO zaměřovalo na zdůraznění

  • národních modelů zapojení spotřebitelů
  • financování takového zapojení
  • koordinace efektivního působení na regionální úrovni (EU, CEN/CENELEC, ANEC) a globální úrovni (ISO/IEC, Consumers International).

Agenda zasedání je k dispozici Zde. Zápis ze zasedání je k dispozici Zde. Komplexní zpráva o činnosti PS schválená Plenárním zasedáním 2012 je k dispozici Zde.

Záznam z Plenárního zasedání: "UNMZ (Czech Republic) developed a project on consumer participation; funded by the Norwegian Government. Mr. Libor Dupal, Chairman of the Czech Consumer Association & Director of the Consumer Cabinet for Standardization, proposed setting up a sub-group of CP WG to analyze and address barriers to consumer participation. Jay Jackson (SC) supported this." Tento závěr se stal součástí rozhornutí č. 9 ze zasedání s tím, že tématem se bude zabývat předmětná pracovní skupina ISO COPOLCO.

(Poslední aktualizace červenec 2012)

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ