Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Strategie a pracovní programy ISO COPOLCO

Strategie pro roky 2021 - 30 je k dispozici Zde.

Priority této strategie byla Kabinetem vyhodnoceny (2021) v rámci projektu podpořeného ČAS. Priority byly zohledněny v akčním plánu Kabinetu a v doporučeních pro ČAS pro  zviditelnění (medializaci) témat standardizace (viz Zde).

(Na pamětnou ponecháváme starší strategie: strategie pro roky 2016 - 20 - analýza Zde. strategie pro roky 2011 až 2015 - Zde.)

Roční pracovní programy a související dokumenty:

ISO COPOLCO nyní touto formou dokumenty nevydává, resp. je nemáme k dispozici. Z archivních důvodů ponecháváme starší podklady vystavené:

  • Program na rok 2021 - Zde
  • Program na rok 2020 - ve formátu key ares for consumers - Zde
  • Program na rok 2019 - k dispozici  Zde.
  • Program na rok 2018 - k dispozici Zde.
  • Program na rok 2017 - k dispozici Zde.
  • Program na rok 2016 - k dispozici Zde.
  • Program na rok 2014-15 - Zde.
  • Na roky 2013 až 14 byl schválen přiložený program - Zde.