Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Pracovní programy ISO COPOLCO

Aktuální aktivity členů i sekretariátu ISO COPOLCO mají být formovány v rámci komplexního strategického plánu ISO nově formulovaného pro roky 2016 - 20.  Odkazujeme na stránky ÚNMZ, pro který SČS zajišťovalo překlad této strategie - Zde

Primárně je strategie zaměřena následující oblasti:

1.            Využití norem ISO všude

2.            Tvorba špičkových norem prostřednictvím globálního členství v ISO

3.            Zapojení zainteresovaných stran a partnerů

4.            Personální a organizační rozvoj

5.            Využívání technologií

6.            Komunikace

V rámci spolupráce s ÚNMZ připravily Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci analytický rozklad k naplňování strategie za co nejúčinnějšího zapojení spotřebitelů - Zde

(Na ukázku ponecháváme strategii minulou, na roky 2011 až 2015 - Zde.)

Roční pracovní programy a související dokumenty:

Program na rok 2018 - k dispozici Zde.

Program na rok 2017 - k dispozici Zde.

Program na rok 2016 - k dispozici Zde.

Program na rok 2014-15 - Zde.

Na roky 2013 až 14 byl schválen přiložený program - Zde.

Obsáhlá výroční zpráva za rok 2011 skupiny pro priority je k dispozici Zde. Podává skutečně zevrubnou informaci o tématech řešených ISO ve vztahu k zájmům spotřebitele. V rámci ISO COPOLCO funguje mj. Pracovní skupina pro zapojení spotřebitelů, s českou aktivní účastí - více Zde.

Na roky 2010-11 je program k dispozici Zde .

Na workshopu konaném v listopadu 2010 si ISO vytklo spolupracovat na konkrétních tématech a úkolech ve vztahu k dostupnosti norem pro všechny. Informaci přikládáme Zde .