Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

Budoucnost evropské normalizace 2012

Úloze technických norem v rámci evropských politik a právních předpisů se věnovaly různé dokumenty a statě, viz Uloha-TN.pdf, Podrobněji viz též sdělení z 18.10.2004 COM(2004) 674 final -Zde.

Proces tvorby norem evropskými normalizačními organizacemi byl a je často z různých stran kritizován, pro nepružnost, uzavřenost, neefektivnost. Zejména vadí určitá míra nedemokratičnosti zastoupení "slabších" zájmových skupin ve tvorbě norem. Evropská Komise v letech 2009 -12 koordinovala diskuzi a přípravu nového legislativního vývoje k tomuto tématu. Výsledkem je tzv. "balíček pro budoucnost evropské normalizace". Jeho součástí je Sdělení EK z r. 2011 Zde (v angl. znění Zde) a nařízení viz Zde (v angl. znění Zde). SČS a Kabinet se do diskuzí intenzívně zapojovaly na národní i Evropské úrovni a spolupracují na implementačních opatřeních.

 

Související dokumenty:

Studie CHESS (CEN’s Horizontal European Services Standardization Strategy), 2019, Zde. Stanovisko ANEC Zde (červen 2010).

Studie o přístupu k normám, EK, 2009, Zde. 

Zpráva IMCO o budoucnosti evropské normalizace, Zde.

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ