Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

Komentáře k tvorbě a aplikaci technických předpisů a norem

Co jsou to harmonizované normy?

Viz HarmonNormy.pdf .

Výběr harmonizovaných norem ČSN (podle nařízení vlády, ke kterému se vztahují) je k dispozici prostřednictvím webu ÚNMZ.

Závaznost ČSN

Viz ZavaznostNorem.pdf .

K tématu uplatňování českých technických norem doporučujeme Zde.

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ